خاطرات جهیزیه مهسا و آرمان از شهر

هفته ای ۲ روز می رفتم بروجرد و توی کلاسها شرکت می کردم

البته فقط پنج شنبه و جمعه، و توی طول هفته هم که سر کار بودم . توی این چند ماه که تا عید مونده بود

“مهسا حسینی”